Kontakty

Klub Ranc Sugov, Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev
Phone: +421 911 466 763, Email: rancsugov@gmail.com

IČO 42407621, Klub je registrovaný na MV SR, č.sp. VVS/1-900/90-45723